"X" - Medical Centers:

El procés de constitució del barri santa maria de palafolls

EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS Xavier Gimeno Torrent Protocol de recerca. Abril de 2012. Quan es parla, en aquest país, dels pagesos, es corre sempre el risc —i sobre aquest punt l'experiència és precisa— que se'ns atribueixi una tendència a usar la paraula pagès en el sentit despectiu i grotesc que anys enrera alguns papers humorístics indígenes donaren a la paraula. Aquest sentit despectiu existeix i és corrent trobar-lo entre persones cultivades, en les grans aglomeracions urbanes. En aquestes aglomeracions, s'hi solen trobar de vegades persones accentuadament pedantesques que tendeixen, pel mer fet de respirar, a creure que el seu paisatge urbà —generalment horrible— és el llombrígol del món i el desideràtum de totes les qualitats i de totes les quantitats. Respectem-los les il·lusions, car, si no les tinguessin, els seria massa difícil de resistir el lloc que habiten i la vida que porten.

xlvets.co.nz

XLVets Fact Sheet Reprduction & Fertility RF The Oestrus Cycle MISSED HEATS Detection of oestrus or heat Heat detection and involves being able to observe and record behaviour associated with cycling. The most reliable sign is dealing with problems observing a standing response when ridden. There are various

xym.amegroups.com

Page 1 of 8 Patrick D. Meek, Michael R. Brodeur Albany College of Pharmacy and Health Sciences, Albany, New York 12208, USACorrespondence to: Patrick D. Meek, PharmD, MSPH, Associate Professor of Pharmacy Practice. Albany College of Pharmacy and Health Sciences, 106 New Scotland Avenue, Albany, New York 12208, USA. Email: [email protected]; Michael R. Brodeur, PharmD, CGP, FASCP, Associate Professor of Pharmacy Practice. Albany College of Pharmacy and Health Sciences, 106 New Scotland Avenue, Albany, New York 12208, USA. Email: [email protected].

Doi:10.1016/j.gaitpost.2006.09.01

GAIPOS-2318; No of Pages 8 Gait & Posture xxx (2006) xxx–xxx Long-term monitoring of gait in Parkinson's disease Steven T. Moore ,, Hamish G. MacDougall , Jean-Michel Gracies Helen S. Cohen William G. Ondo a Department of Neurology, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY 10029, USA b Bobby R. Alford Department of Otolaryngology—Head and Neck Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA